Skip to main content

Naujas LKC Asociacijos narys

Sveikiname naują Lietuvos kultūros centrų asociacijos bendruomenės narį Baisiogalos (Radviliškio raj.) kultūros centrą ir kolegę, direktorę Justę Juškaitę. Naujas, savarakišką juridinį statusą turintis Baisiogalos kultūros centras įsteigtas 2017 m. kovo 23 d., o rugpjūčio 28 d. šis kultūros centras tapo pilnateisiu Lietuvos kultūros centrų asociacijos nariu.
Read More

Seminaras Marijampolės kultūros centre

2017 m. rugsėjo 11–13 dienomis Marijampolės kultūros centre (Vilkaviškio g. 2, Marijampolė) Lietuvos kultūros centrų asociacija ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudami su Marijampolės miesto kultūros centru, rengia tradicinį respublikinį projektą - kvalifikacijos kėlimo seminarą „Šalies kultūros centrų paslaugų konkurencingumo didinimas. Kultūros politikos iššūkiai ir lūkesčiai“. Programa
Read More

Tarptautinis seminaras – stažuotė

Lietuvos kultūros centrų asociacijos nariai balandžio 1-9 dienomis dalyvavo tarptautiniame seminare – kvalifikacijos kėlimo stažuotėje „Kultūros ir meno darbuotojų gebėjimų ir galimybių plėtra: tarptautinis kontekstas“ Bavarijos regione (Vokietija). Seminaro dalyviai susipažino su didžiausio Europos Miuncheno kultūros centro „Gasteig“ veikla, Bambergo savivaldybės kultūros skyriaus funkcijomis, vykdomais projektais, kultūros finansavimo mechanizmais, Ingolstad kultūros centro „Neun“ veikla ir uždaviniais, veikiant nedraugiškoje kultūrai aplinkoje. Asociacijos...
Read More

Susitikimas su LR Kultūros ministre

Kovo 21 dieną Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis, kartu su kitais socialiniais partneriais susitiko su LR Kultūros ministre Liana Ruokyte – Jonsson ir  viceministru Audroniumi Imbrasu. Susitikime taip pat dalyvavo ministrės patarėjas Evaldas Stankevičius, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė, kiti atsakingi ministerijos specialistai.  Susitikimo metu  aptarta kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimo problematiką,...
Read More

LKC Asociacijos tarybos narių posėdis

Spalio 20 d. Plungės kultūros centre vyko Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybos posėdis. Lietuvos kultūros centrų asociacija – tai viena didžiausių ir įtakingiausių kultūrinių bendruomenių Lietuvoje. Asociacija savo gretose vienija beveik 95 procentus visų šalies kultūros centrų, per 4000 juose dirbančių kultūros ir meno darbuotojų, bei per 50 tūkstančių meno mėgėjų kolektyvų narių. Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas yra Plungės...
Read More

LKC Asociacijos projektas

Rugsėjo 19–22 d. Mažeikių rajono Sedos seniūnijoje įgyvendintas Lietuvos kultūros centrų asociacijos projektas „Regionų kultūros aktualizavimas mėgėjų meninės kūrybos kontekste“. Projekto metu kultūros centrų vadovai aptarė kultūros politikos aktualijas, naujausių teisinių dokumentų projektus, rengė įvairius pasiūlymus, mokėsi teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, lankėsi Telšių ir Mažeikių rajonų kultūros centruose, dalinosi gerąja patirtimi, aptarė strategines kultūros centrų gaires. Projekto veiklose dalyvavo Lietuvos...
Read More

Seminaras Rygoje

2015 m. birželio 3 - 5 d. Rygoje (Latvija), vyko Europos kultūros centrų tinklo (toliau – ENCC) organizuotas renginys – projektų mugė „Šaknys šiuolaikinėse visuomenėse: kultūros centrų vaidmuo“ (Roots in Contemporary Societies: the Role of Cultural Centers). Šiame renginyje dalyvavo šių šalių kultūros centrų bei kitų kultūrinių įstaigų atstovai: Latvijos, Lietuvos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Lenkijos, Bulgarijos ir kt. Paskutinioji projektų...
Read More

Seminaras – stažuotė

2015 m. balandžio 25 – gegužės 2 d. grupė Lietuvos kultūros centrų asociacijos narių, vadovaujama asociacijos prezidento Romo Matulio, dalyvavo tarptautiniame seminare – stažuotėje Lenkijoje ir Slovakijoje. Stažuotės metu susipažino su Krokuvos (Lenkija)  "Dvorek Bialopradnicki" ir "Srodmiejski Oštrodek" kultūros centrų veikla. Seminaro – stažuotės dalyviai susitiko ir aptarė galimus bendrus projektus ir tolimesnį tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą su šių centrų direktoriais...
Read More

Susitikimas Su LR Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi

2014 m. spalio 2 d. Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis, kartu su bibliotekų, muziejų ir savivaldos kolegijos vadovais susitiko su LR Ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Susitikime dalyvavo ir LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis, LR Ministro pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas, LR Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus Vedėja Irena Seliukaitė, LR Trišalės tarybos kultūros komiteto pirmininkas Petras Zurlys, Savivaldybių...
Read More