Teisiniai dokumentai

LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo nuostatai

LR Kultūros politikos pagrindų įstatymas