Naujų narių

registracija

Susipažinti su asociacijos įstatais būtina.   
Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys kultūros centrai, rūmai  ar namai, turintys juridinio asmens statusą.

Užpildę prašymą, atsiųskite jį elektroniniu paštu Jurgitai Aleknavičienei  jurgita.aleknaviciene@lnkc.lt