Skip to main content
Naujienos

Tarptautinis seminaras – stažuotė

By 2019 28 spalioNo Comments

Lietuvos kultūros centrų asociacijos nariai balandžio 1-9 dienomis dalyvavo tarptautiniame seminare – kvalifikacijos kėlimo stažuotėje „Kultūros ir meno darbuotojų gebėjimų ir galimybių plėtra: tarptautinis kontekstas“ Bavarijos regione (Vokietija). Seminaro dalyviai susipažino su didžiausio Europos Miuncheno kultūros centro „Gasteig“ veikla, Bambergo savivaldybės kultūros skyriaus funkcijomis, vykdomais projektais, kultūros finansavimo mechanizmais, Ingolstad kultūros centro „Neun“ veikla ir uždaviniais, veikiant nedraugiškoje kultūrai aplinkoje. Asociacijos nariams teorinius ir praktinius užsiėmimus vedė Stefani Henkel – „Gasteig“ kultūros centro direktoriaus referentė, Oliver Will – Bambergo savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas, Ana Schierman – Bambergo Liaudies meno universiteto direktorė, Agne Biugen – Miuncheno savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Kristin Schellersheim – Ingolstad kultūros centro „Neun“ direktorė ir kt.

Lietuvos kultūros centrų vadovai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su įdomiausiai dirbančių Vokietijos kultūros centrų ir Liaudies meno universitetų veikla, jų vykdomais projektais, technine baze, Vokietijos kultūros politikos ir kultūros sistemos finansavimo prioritetais, bet ir pristatyti Lietuvos kultūros centrų veiklą bei įdomiausius projektus.