Skip to main content

Susitikimas su LR Kultūros ministre

Kovo 21 dieną Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis, kartu su kitais socialiniais partneriais susitiko su LR Kultūros ministre Liana Ruokyte – Jonsson ir  viceministru Audroniumi Imbrasu. Susitikime taip pat dalyvavo ministrės patarėjas Evaldas Stankevičius, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė, kiti atsakingi ministerijos specialistai.  Susitikimo metu  aptarta kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimo problematiką,...
Read More

LKC Asociacijos tarybos narių posėdis

Spalio 20 d. Plungės kultūros centre vyko Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybos posėdis. Lietuvos kultūros centrų asociacija – tai viena didžiausių ir įtakingiausių kultūrinių bendruomenių Lietuvoje. Asociacija savo gretose vienija beveik 95 procentus visų šalies kultūros centrų, per 4000 juose dirbančių kultūros ir meno darbuotojų, bei per 50 tūkstančių meno mėgėjų kolektyvų narių. Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas yra Plungės...
Read More

LKC Asociacijos projektas

Rugsėjo 19–22 d. Mažeikių rajono Sedos seniūnijoje įgyvendintas Lietuvos kultūros centrų asociacijos projektas „Regionų kultūros aktualizavimas mėgėjų meninės kūrybos kontekste“. Projekto metu kultūros centrų vadovai aptarė kultūros politikos aktualijas, naujausių teisinių dokumentų projektus, rengė įvairius pasiūlymus, mokėsi teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, lankėsi Telšių ir Mažeikių rajonų kultūros centruose, dalinosi gerąja patirtimi, aptarė strategines kultūros centrų gaires. Projekto veiklose dalyvavo Lietuvos...
Read More

Seminaras Rygoje

2015 m. birželio 3 - 5 d. Rygoje (Latvija), vyko Europos kultūros centrų tinklo (toliau – ENCC) organizuotas renginys – projektų mugė „Šaknys šiuolaikinėse visuomenėse: kultūros centrų vaidmuo“ (Roots in Contemporary Societies: the Role of Cultural Centers). Šiame renginyje dalyvavo šių šalių kultūros centrų bei kitų kultūrinių įstaigų atstovai: Latvijos, Lietuvos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Lenkijos, Bulgarijos ir kt. Paskutinioji projektų...
Read More

Seminaras – stažuotė

2015 m. balandžio 25 – gegužės 2 d. grupė Lietuvos kultūros centrų asociacijos narių, vadovaujama asociacijos prezidento Romo Matulio, dalyvavo tarptautiniame seminare – stažuotėje Lenkijoje ir Slovakijoje. Stažuotės metu susipažino su Krokuvos (Lenkija)  "Dvorek Bialopradnicki" ir "Srodmiejski Oštrodek" kultūros centrų veikla. Seminaro – stažuotės dalyviai susitiko ir aptarė galimus bendrus projektus ir tolimesnį tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą su šių centrų direktoriais...
Read More

Susitikimas Su LR Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi

2014 m. spalio 2 d. Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis, kartu su bibliotekų, muziejų ir savivaldos kolegijos vadovais susitiko su LR Ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Susitikime dalyvavo ir LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis, LR Ministro pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas, LR Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus Vedėja Irena Seliukaitė, LR Trišalės tarybos kultūros komiteto pirmininkas Petras Zurlys, Savivaldybių...
Read More

Geriausi 2015 metų kultūros centrai

       LR Kultūros ministras, atsižvelgęs į vertinimo komisijos išvadas ir pasiūlymus, paskyrė LR Kultūros ministerijos premijas geriausiems 2015 metų kultūros centrams.  Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę...
Read More

Nauja narystė

Š.m. sausio 20 d. Lietuvos kultūros centrų asociacija tapo ANNA LINDH fondo nare. ANNA LINDH fondas – 2004 m. keturiasdešimt dviejų valstybių įkurta tarptautinė, tarpvalstybinė institucija, atsakinga už tarpkultūrinius projektus bei veiklas tarp Europos ir Viduržemio jūros regionų. Fondas savo veiklas vykdo didžiausio Europos – Viduržemio jūros regiono organizacijų ir institucijų tinklo pagalba, kuris susideda iš 42 nacionalinių tinklų bei daugiau nei 4000...
Read More

LKCA tarybos posėdis Paįstryje (Panevėžio r.)

Lapkričio 3 d. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centre įvyko paskutinis šios kadencijos Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybos posėdis. Posėdžio metu aptarta ataskaitinės - rinkiminės konferencijos, įvyksiančios š.m. lapkričio 28 d. Lazdijuose, rengimo ir darbotvarkės klausimai, bei nuspręsta kam šiemet bus įteikti vieni svarbiausių šalies apdovanojimai "Auksinis Feniksas".
Read More