Skip to main content
Naujienos

Geriausi 2015 metų kultūros centrai

By 2018 23 spalio23 spalio, 2019No Comments
       LR Kultūros ministras, atsižvelgęs į vertinimo komisijos išvadas ir pasiūlymus, paskyrė LR Kultūros ministerijos premijas geriausiems 2015 metų kultūros centrams.  Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Konkurse premijoms gauti dalyvavo 9 įvairių kategorijų kultūros centrai. 2015 m. premijos paskirtos:
  • aukščiausiosios kategorijos kultūros centrui – Ukmergės kultūros centrui
    (90 bazinių socialinių išmokų dydžio premija);
  • pirmosios kategorijos kultūros centrui –  Švenčionių miesto kultūros centrui
    (70 bazinių socialinių išmokų dydžio premija);
  •  antrosios kategorijos kultūros centrui  – Pagėgių savivaldybės kultūros centrui
    (50 bazinių socialinių išmokų dydžio premija).

 

LR Kultūros ministerijos informacija

Premijos bus teikiamos:
Balandžio 15 d. – Pagėgių savivaldybės kultūros centre
Balandžio 29 d. – Ukmergės kultūros centre
Balandžio 30 d. – Švenčionių miesto kultūros centre