Skip to main content

2022 m. spalio 25-26 d. Rygoje ir Ulbroka savivaldybėje  (Latvija) vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Kultūros centrų vaidmuo Europos kultūros ekosistemoje“. Konferencijos metu aptarta Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros politika, įstatyminė bazė bei jos taikymo savitumai, darbuotojų motyvacijos ir darbo apmokėjimo sistema, kultūros specialistų rengimas ir pritraukimas į regionus, kultūros paslaugų kokybės ir profesionalumo  klausimai, tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, šiuolaikinio ir tradicinio meno santykis kultūros centruose, darbuotojų kompetencijų vertinimas, bei mėgėjų meno kolektyvų veiklos  skatinimas.

Lietuvos kultūros centrus atstovavo ir pranešimus konferencijoje skaitė:  Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, Plungės kultūros centro direktorius, LMTA docentas Romas Matulis; asociacijos viceprezidentė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė, asociacijos tarybos narė, Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė. Pranešimus konferencijoje taip pat skaitė ir diskusijoje dalyvavo Latvijos Kultūros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas Valts Ernštreits, Latvijos Kultūros ministro patarėjas Uldis Zarinš, Latvijos kultūros centrų asociacijos prezidentė Dace Jurka, Latvijos Nacionalinio kultūros centro direktorė Signe Pujate, Estijos Kultūros ministro patarėjas Eino Pedaniks, Latvijos kultūros akademijos, Kultūros kolegijos mokslininkai, Estijos ir Latvijos Kultūros ministerijų, nacionalinių kultūros centrų specialistai, kultūros centrų asociacijų tarybų nariai, kultūros centrų vadovai, kiti kultūros strategai.

Konferencijos metu aptarti ir Europos kultūros centrų tinklo, kuriam priklauso ir Lietuvos, Latvijos, bei Estijos kultūros centrų asociacijos, vykdomi projektai, aktyvesnis įsitraukimas į jų vykdymą. Nepaprastai  naudinga, įdomi ir aktuali konferencija, įtraukios ir probleminės diskusijos, pavyzdžių analizė, patirties sklaida. Konferencijos dalyviai džiaugėsi ir vertinga praktine jos dalimi, susitikimais su kolegomis, projektų pristatymais, modernių, šiuolaikiškų kultūros centrų lankymu.

Konferencijos rengėjai – Latvijos kultūros centrų asociacija ir Latvijos nacionalinis kultūros centras. Partneriai – Latvijos kultūros ministerija, Lietuvos ir Estijos kultūros centrų asociacijos, Europos kultūros centrų tinklas (ENCC).