Skip to main content

Spalio 9 d. Vilniaus rajone, Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre vyks Lietuvos kultūros centrų asociacijos praktinė konferencija „Kultūros centrai – tradicijos ir inovacijų dialogai regionų kultūroje“.  Susirinkus visos šalies kultūros centrų vadovams numatoma aptarti šalies kultūros politikos aktualijas, kultūros centrų žmogiškųjų išteklių trūkumo ir kaitos tendencijas, kultūros centrų veiklos strategines kryptis ir inovacijas, kultūros ir meno projektų  finansavimo  tendencijas ir kitus aktualius klausimus.

Konferencijos darbe dalyvaus, pranešimus skaitys, su dalyviais diskutuos LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas, prof. Vytautas Juozapaitis, Kultūros ministras Simonas Kairys, Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulis Liausa, Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič, Lietuvos kultūros tarybos vyresnysis analitikas Martynas Tininis, bei kiti šalies kultūros politikai, praktikai ir strategai.

Lietuvos kultūros centrų vadovai konferencijos metu planuoja aptarti ir didžiausios šalies kultūrinės bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų asociacijos veiklos gaires, bendrus siekinius, veiklos kryptis  ir projektus. Pasibaigus  plenarinei konferencijos daliai darbas tęsis sekcijose ir fokus grupėse, kuriose dirbs kultūros centrų asociacijos tarybos nariai ir aktyvas.  Jų metu bus aptariamas savivaldybių kultūros indekso tyrimo išvados, glaudesnio bendradarbiavimo su kultūros ir meno nevyriausybinėmis organizacijomis galimybės, gero meno projekto rengimo receptai, susipažįstama su Vilniaus rajono kultūros  ir bendruomenių centrų veikla.