„Kultūros centrai: nuolatinės kaitos iššūkiai ir nūdienos realijos“

2021 m. rugsėjo 20–22 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (Vytauto g.35, Prienai)
Daukšiagirės dvaro sodyba (Dvaro g.10, Daukšiagirės km. Prienų rajonas)

RUGSĖJO 20 D.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre

14.00 val. – Sueigos „Kultūros centrai: nuolatinės kaitos   iššūkiai ir nūdienos realijos“  tikslų ir uždavinių pristatymas, įžanginiai pasisakymai.

 • Romas Matulis – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas.
 • Alvydas Vaicekauskas – Prienų rajono savivaldybės meras.
 • Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė.

14.15 val. – Šalies kultūros politikos aktualijos. Kultūros centrų infrastruktūros ir veiklos perspektyvų  strateginės įžvalgos.

 • Vytautas Juozapaitis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas.
 • Simonas Kairys – Lietuvos Respublikos Kultūros ministras.
 • Jolanta Karpavičienė – Lietuvos Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja.
 • Gabrielė Žaidytė – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja kultūros klausimais.
 • Albinas Vilčinskas – Lietuvos Respublikos Kultūros viceministras.

17.00 val. – Kultūros centrų problematika. Lietuvos Respublikos  Kultūros centrų įstatymo naujos redakcijos projekto analizė.

 • Saulius Liausa – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius.
 • Romas Matulis – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas.
 • Virginija Naudžiūtė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė.

Daukšiagirės dvaro sodyboje

19.00 val. –  Prienų kultūros centro meno kolektyvų veiklos pristatymas. Dalyvauja Prienų kultūros centro meno kolektyvai: vokalinė grupė „Aksomas“ ir pramoginės muzikos grupė „Solo Plius“.

RUGSĖJO  21 D.

10.15 val. – Šilavoto Davatkynas. Netradicinių erdvių panaudojimas kultūros reikmėms,  kultūros procesų vadyba mažame miestelyje.

 • Danguolė Lincevičienė – Šilavoto Davatkyno muziejininkė.

11.30 val. – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Prienų  rajono kultūros ir laisvalaikio  centrų  veikla, esama situacija ir perspektyvos.

 • Virginija Naudžiūtė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė.

12.00 val. – Prienų jaunimo atvira erdvė.  Jaunimo iniciatyvos. Projekto „Po grindim“ aptarimas. Praktinės diskusijos.

14.15 val. – Praktinė pažintis su Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio  centro veikla, meno kolektyvais, diskusijos su darbuotojais ir vietos bendruomenės aktyvu.

16.15 val. – Praktinė pažintis su Stakliškių  kultūros ir laisvalaikio  centro veikla, meno kolektyvais, diskusijos su darbuotojais ir vietos bendruomenės aktyvu.

Daukšiagirės dvaro sodyboje

20.00 val. – Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ procedūrų ir iškilmingo įteikimo ceremonijos aptarimas.

RUGSĖJO 22 D.

Daukšiagirės dvaro sodyboje

9.00 val. – Kultūros centrų vidaus kontrolės politika, vidaus tvarkų, aprašų ir taisyklių rengimas. Vidaus audito geroji patirtis.

 • Užsiėmimo vedėjai Savivaldybių kontrolierių asociacijos valdybos nariai

11.00 val. – Muzikinių kūrinių viešo naudojimo aktualijos. Kultūros centrų  licencinių  sutarčių su asociacija LATGA atnaujinimo aptarimas.

 • Paulius Satartavičius – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) Muzikos kūrinių skyriaus vadovas.
 • Virginija Deksnienė – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) Mokėjimų administravimo ir kontrolės poskyrio vadovė.
 • Arvydas Adamonis – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) Licencijavimo poskyrio

12.30 val. – Kultūros centrų vaidmuo formuojant regionų kultūros išskirtinumą. Kultūrinis profesionalumas šiuolaikiniame kultūros vadybos kontekste.

 • Romas Matulis – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas.

13.00 val. – Sueigos aptarimas, refleksija, diskusijos, klausimai.

Sueigos organizatoriai:
Lietuvos kultūros centrų asociacija ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.

Sueigos partneriai:
Prienų rajono savivaldybė,  Stakliškių ir Balbieriškio kultūros centrai, Šilavoto Davatkynas